Mae'r ffigurau diweddaraf o Gyfrifiad 2011 yn dangos bod 29% o'r boblogaeth wledig yn 60 oed neu drosodd.

Cymraeg
Slide Image: